Sakrament chrztu

Sakrament chrztu jest udzielany w sposób uroczysty w niedzielę na Mszy Świętej.

Rodzice i chrzestni z naszej parafii uczestniczą w przygotowaniu do sakramentu chrztu po uzgodnieniu terminu z ks. proboszczem.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • zgoda parafii miejsca zamieszkania, jeśli rodzice z dzieckiem nie mieszkają na terenie naszej parafii
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, dokładny adres aktualnego i faktycznego zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

  • ukończone 16 lat
  • praktykujący katolik, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzenie życia zgodnego z wiarą (np. nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym)
  • zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego (jeśli nasz parafianin chce być chrzestnym w innej parafii powinien zgłosić się po zaświadczenie do kancelarii i uczestniczyć w przygotowaniu)