Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i Rocznicy

Przygotowanie dzieci klasy trzeciej do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców odbywa się w kościele raz w miesiącu. Obejmuje udział we Mszy Świętej w drugą  niedzielę miesiąca o godz. 11.30 i spotkanie formacyjne po Mszy Świętej. Spotkania te są uzupełnieniem katechezy szkolnej. Odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej spoczywa jednak na rodzicach. Spotkania w kościele i na katechezie są tylko pomocą dla rodziców w przygotowaniu dzieci do sakramentu.

I Komunia św. w roku szkolnym 2014/2015  będzie 10 maja 2015 roku.

Pierwsze spotkanie dla rodziców i dzieci będzie 19 października 2014 r. na Mszy św. o godz. 11.30.