Sakrament pokuty

Sakrament pokuty (spowiedź)

pół godziny przed Mszą św.