Historia parafii

Wielkim wydarzeniem o którym marzyły pokolenia przez liczne stulecia było erygowanie parafii w Starogrodzie. Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej erygował Kard. Stefan Wyszyński dnia 26 sierpnia 1952 roku z parafii Latowicz i Siennica. Wcześniej raz w roku 26 sierpnia była sprawowana Msza św. przez księdza z Latowicza przy kapliczce wybudowanej w 1903. W roku 1952 pobudowano drewniany kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Mieszkańcy wykazali się ogromem zapału, ofiarności i konsekwencji w działaniu, by dokonać tego w roku najostrzej występującego na ziemiach polskich reżimu stalinowskiego. Niestety 7 maja 1970 roku kościół uległ całkowitemu spaleniu. Zaraz po tym zdarzeniu rozpoczęto budowę murowanej świątyni według projektu arch. Stanisława Marzyńskiego. Konsekrował ją Kard. Stefan Wyszyński w dniu 15 kwietnia 1973 roku.

Świątynia jest trzynawowa. W ołtarzu głównym jest płaskorzeźba MB Częstochowskiej, a pod nią płaskorzeźby przedstawiające od lewej do prawej: 1) herb Kard. Stefana Wyszyńskiego, 2) symbole sakramentów świętych, 3) anioł, 4) symbol do odczytania, 5) anioł, 6) symbole wiary, miłości i nadziei, 7) herb papieża Pawła VI z jego zawołaniem „In nomine Domini” (W imię Pańskie). W ołtarzu bocznym po lewej stronie od zachodu jest obraz Jezusa Miłosiernego, oraz obrazy św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Ołtarz boczny od strony wschodniej jest poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi, który jest patronem kościoła. W ołtarzu znajduje się obraz „Chrzest Pana Jezusa”, a obok ołtarza jest chrzcielnica wykonana z kutego żelaza. W prezbiterium stoi ambona wykonana z żelaza i szkła. Pod chórem po lewej stronie znajduje się tablica upamiętniająca odkrycie na pobliskim wzgórzu grobów z V – II wieku przed Chrystusem.

Proboszczowie parafii:

 1. ks. Feliks Nowak 1952 – 1957
 2. ks. Józef Ciećwierz 1957 – 1967
 3. ks. Czesław Bednarczyk 1967 – 1974
 4. ks. Stanisław Krupski 1974 – 1987
 5. ks. Waldemar Kaniewski 1987 – 1988
 6. ks. Gwidon Pawelec 1988 – 1993
 7. ks. Janusz Kremer 1993 – 1997
 8. ks. Wiesław Chrząszcz 1997 – 2002
 9. ks. Bogdan Lewiński 2002 – 2003
 10. ks. Józef Sobieraj 2003 – 2004
 11. ks. Edward Kopytko 2004 – 2009
 12. ks. Tomasz Osiadacz 2009 – 2014

Obecnie proboszczem jest ks. Robert Pawlak.