Żywy Różaniec

Kółka Żywego Różańca są obecne w parafii od początku jej istnienia.

Członkowie Kółek Różańcowych są zobowiązani do odmawiania jednej dziesiątki różańca dziennie. Po wprowadzeniu zmian przez bł. Papieża Jan Pawła II i dodaniu pięciu nowych tajemnic, mamy obecnie 20 tajemnic całego różańca. Każde kółko liczy więc 20 osób, aby mogło ono razem odmówić każdego dnia cały różaniec. Czasopismem formacyjnym Żywego Różańca jest „Różaniec” wydawany przez Siostry Loretanki w Rembertowie. Zapraszamy na stronę internetową tego czasopisma  http://www.rozaniec.eu/

 Zapraszamy nowe osoby, które chciałyby włączyć się w stałą modlitwę różańcową.