Ministranci

Służbę liturgiczną naszej parafii stanowią chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Zebrania ministrantów odbywają się raz w tygodniu w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

Zapraszamy do służenia przy ołtarzu nowych kandydatów na ministrantów. Można zgłaszać się w zakrystii lub kancelarii do księdza Proboszcza. Rodzice powinni wyrazić zgodę na służbę ministrancką syna.

Obowiązkiem ministranta jest: udział w niedzielnej Mszy Świętej, udział raz w tygodniu w dzień powszedni na Mszy Świętej, udział w zebraniu ministrantów. Ministrant swoją postawą powinien dawać przykład życia chrześcijańskiego.

Zachętą do służby ministranckiej ( chociaż nie jest to najważniejsza motywacja) jest fakt, że ministranci zawsze mają zapewnione miejsce siedzące podczas liturgii.