Historia osady Starogród

Ciekawy artykuł o historii Starogrodu:

Całka Stanisław, Zwierzyński Franciszek; Myśląc o Starogrodzie ( 500-lecie miejscowości).

http://mazowsze.hist.pl/article.php?id=15513

 

O najstarszych dziejach Starogrodu informują badania archeologiczne przeprowadzone w 1961 roku przez pracowników naukowych Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Według przekazów Starogród był grodem, fortecą obronną. Osada ta rozciągała się w okolicach tzw. Białej Góry. Fakty te potwierdzają dowody rzeczowe, jak wykopaliska starego cmentarzyska. Wiele rzeczy i tajemnic do dziś jeszcze nie zostało odkrytych. Co jakiś czas rolnicy natrafiają na coś nowego: urny z prochami, kości ludzkie, drogi bite, stare mosty i młyny.

W oparciu o naukowo przebadane znaleziska archeolodzy doszli do stwierdzenia, że w Starogrodzie istniało cmentarzysko złożone z grobów kloszowych. Wyniki badań świadczą też o gęstym zaludnieniu tego terenu przez ludność kultury grobów kloszowych w okresie V-II wiek przed Chrystusem. W nazewnictwie archeologicznym datuje się ją na tzw. późny okres halsztacki oraz wczesny okres lateński.

O bardzo wczesnym osadnictwie świadczy również odkrycie podczas badań śladów osady i cmentarza szkieletowego z XI – XII wieku po Chrystusie w miejscu zwanym Kościelisko. Przypuszczać można, że w tym rejonie znajdował się kościół rzymsko-katolicki, a obok niego wymieniony cmentarz.

Wieś Starogród po raz pierwszy została wymieniona w dokumentach Kodeksu Mazowieckiego (s. 313) w 1497 roku jako „ Starogród regalis” będący starą osadą książęcą należącą do Latowicza. W średniowieczu Starogród leżał w sercu Puszczy Starogrodzkiej. Ta geograficzna nazwa dziś zapomniana, na pierwszych mapach Polski była zaznaczona. Puszcza Starogrodzka zaczynała się dwa kilometry na zachód za Nowym Starogrodem.